Condicions Generals – Assegurances – Anul·lacions

NORMATIVES: Les condicions són les reglamentàriament vigents segons la normativa de viatges combinats de la Generalitat de Catalunya. La inscripció, tant si és personal, per internet, per telèfon o per altres mitjans, implica la plena acceptació de tots i cadascun dels apartats d’aquest fullet i dels programes detallats i normatives de cada viatge o sortida.


PAGAMENTS

Per poder garantir la plaça, un cop confirmada la reserva, cal fer a continuació el pagament corresponent de l’excursió o sortida o la bestreta d’un viatge. No és possible guardar places d’excursions i viatges, si no s’ha fet el pagament corresponent.

A les Excursions d’1 dia en autocar, un cop efectuada la inscripció i confirmada la mateixa, es procedirà, tot seguit, a pagar la totalitat de l’import de l’excursió en un termini màxim de 3–4 dies. Aquest import haurà d’estar sempre pagat abans de la sortida.

En els Viatges de 2 o més dies de durada, que inclouen hotels, cal fer una bestreta o paga i senyal de reserva (que s’indica en cada programa) també en el termini màxim de 3–4 dies després de la inscripció. La resta del pagament s’ha de fer, com a màxim, fins a la data límit indicada en cada programa. Les places reservades i no pagades en els terminis indicats seran anul·lades


ASSEGURANCES DE VIATGE

En tots els nostres viatges de més d’un dia, caps de setmana i ponts, hem inclòs en el preu una assegurança bàsica que cobreix l’assistència mèdica i altres possibles incidències produïdes DURANT el viatge, fins a uns límits determinats. Per això, no cal tenir cap preocupació al respecte. Es pot demanar més informació sobre aquesta pòlissa a les nostres oficines. Aquesta assegurança NO INCLOU les despeses d’anul·lació PRÈVIES a la sortida, qualsevol que sigui la causa.

Recomanem contractar una assegurança  especial de cancel·lació que cobreix una malaltia greu imprevista (no preexistent), accident personal, hospitalització o defunció familiar, produïts ABANS del viatge, d’acord amb les condicions de la pòlissa. Aquesta assegurança especial cal contractar-la en el moment de fer la confirmació definitiva i el pagament total del viatge (i no posteriorment) a les nostres oficines. D’altra banda, recomanem portar en tots els viatges per Europa, la Targeta Sanitària Europea, que emet la Seguretat Social i que es pot demanar a l’INSS, personalment o per Internet. Consulteu-nos si té qualsevol dubte al respecte.


CANCEL·LACIONS DE SORTIDES i EXCURSIONS D’ 1 DIA

A les persones que hagin pagat una sortida d’1 dia en autocar o un altre mitjà de transport i cancel·lin la sortida fins a 72 hores abans de la mateixa, se’ls guardarà l’import durant 1 any, per a realitzar una altra sortida similar. Les cancel·lacions que es produeixin dins de les 72 h anteriors a la sortida o bé la no presentació a l’hora de sortida de l’autocar no donen dret a cap devolució o reemborsament, qualsevol que sigui el motiu.


CANCEL·LACIONS DE VIATGES  –  CONDICIONS PARTICULARS D’AQUEST VIATGE EN GRUP

Aquest es un viatge combinat en grup i es troba sotmès a condicions econòmiques especials de contractació. La causa són els pre-pagaments que imposen els diversos serveis reservats en els circuits per a grups (vols, transports, hotels, visites, etc) amb preus i condicions especials de pagament. Qualsevol anul·lació d’un participant afecta les reserves i pagaments realitzats per al conjunt del grup. Per això, a més de regir-se per les condicions generals de la normativa vigent, les cancel·lacions tenen les següents despeses particulars d’anul·lació:

1.- Despeses de gestió:  Una vegada efectuada una reserva, qualsevol cancel·lació té unes despeses de gestió de 30 euros.

2.- Despeses d’anul·lació en circuits que inclouen viatges en avió, vaixell o trens AVE:

  • Entre 90 i 45 dies abans de la sortida del viatge: Es produeix la pèrdua de la bestreta o paga i senyal demanada per la reserva.
  • Entre 44 i 30 dies: el 50% del preu total del viatge.
  • Entre 29 i 15 dies: el 75% del preu total del viatge.
  • Entre 14 dies i la sortida: el 100% del preu total del viatge.
  • No presentació: No presentar-se a l’hora de sortida comporta la pèrdua del 100% de l’import, qualsevol que sigui la causa.
  • Important: en cap cas es possible retornar l’import dels bitllets emesos de vols, vaixells i trens AVE.

3.- Despeses d’anul·lació en els circuits d’autocar:

  • Entre 90 i 15 dies abans de la sortida del viatge: Es produeix la pèrdua de la bestreta o paga i senyal sol·licitada per la reserva.
  • Entre 14 i 7 dies: el 50% del preu total del viatge.
  • Entre 6 dies i la sortida: el 100% del preu total del viatge.
  • No presentació: No presentar-se a l’hora de sortida comporta la pèrdua del 100% de l’import, qualsevol que sigui la causa.

IMPORTANT: Recomanem contractar l’assegurança d’anul·lació per prevenir qualsevol incidència imprevista abans del viatge.