Condicions Generals de Reserva – Assegurances – Anul·lacions

Les condicions són les reglamentàriament vigents segons la normativa de viatges combinats de la Generalitat de Catalunya. La inscripció, tant si és personal, per internet, per telèfon o per altres mitjans, implica la plena acceptació de tots i cadascun dels apartats d’aquest fullet i dels programes detallats i normatives de cada viatge o sortida. Pots consultar en aquest enllaç totes les Condicions Generals de Reserva.

Per poder garantir la plaça, un cop confirmada la reserva, cal fer a continuació el pagament corresponent de l’excursió o sortida o la bestreta d’un viatge. No és possible guardar places d’excursions i viatges, si no s’ha fet el pagament corresponent.

 • A les Excursions d’1 dia en autocar, un cop efectuada la inscripció i confirmada la mateixa, es procedirà, tot seguit, a pagar la totalitat de l’import de l’excursió en un termini màxim de 4 dies. Aquest import haurà d’estar sempre pagat abans de la sortida.
 • En els Viatges de 2 o més dies de durada, que inclouen hotels, cal fer una bestreta o paga i senyal de reserva (que s’indica en cada programa) també en el termini màxim de 4 dies després de la inscripció. Com a norma general, la resta del pagament s’ha de fer com a màxim, fins a 30 dies abans de la sortida, o en la data indicada com a límit en cada programa. Les places reservades i no pagades en els terminis indicats seran anul·lades.

 En tots els nostres viatges de més d’un dia, caps de setmana i ponts, hem inclòs en el preu una assegurança de viatge que cobreix l’assistència mèdica i altres possibles incidències produïdes DURANT un viatge. Per això, no cal tenir cap preocupació al respecte. Es pot demanar més informació sobre aquesta pòlissa a les nostres oficines. Aquesta assegurança NO INCLOU les despeses de cancel·lació produïdes ABANS de la sortida, qualsevol que sigui la causa. D’altra banda, recomanem portar en tots els viatges per Europa, la Targeta Sanitària Europea, que emet la Seguretat Social i que es pot demanar a l’INSS, personalment o per Internet.

Per evitar qualsevol incidència ABANS d’un viatge, recomanem contractar una assegurança de cancel·lació que cobreix una malaltia greu imprevista (no preexistent), accident personal, hospitalització, defunció familiar o incidència, produïts abans de la sortida, d’acord amb les condicions de la pòlissa. La contractació d’aquesta assegurança opcional es pot fer a les nostres oficines o per internet, implica fer la confirmació definitiva i el pagament total del viatge, i té un període de 72 hores de carència.

En cas de contractació, el Centre Europeu es només una figura intermediària en la contractació d’assegurances de cancel·lació, essent la relació contractual entre l’empresa asseguradora i la persona participant en el viatge.

Alternativament també pots contractar una assegurança de cancel·lació directament a una corredoria d’assegurances, o directament a l’asseguradora de la teva elecció.

A les persones que hagin pagat una sortida o activitat d’1 dia i cancel·lin la sortida fins a 72 hores abans de la mateixa, o be la cancel.lació es produeixi per circumstàncies de força major alienes a l’organització, se’ls guardarà l’import durant 1 any per a realitzar una altra sortida similar. Les cancel·lacions produïdes dins de les 72 h anteriors  o bé la no presentació a l’hora de sortida no donen dret a cap devolució o reemborsament, qualsevol que sigui el motiu.

Aquests viatges combinats en grup es troben sotmesos a condicions econòmiques especials de contractació. La causa són els pre-pagaments que imposen els diversos serveis reservats en els circuits per a grups (vols, transports, hotels, visites, etc) amb preus i condicions especials de pagament. Qualsevol anul·lació d’un participant afecta les reserves i pagaments realitzats per al conjunt del grup. Per això, a més de regir-se per les condicions generals de la normativa vigent, les cancel·lacions tenen les següents despeses particulars d’anul·lació:

1.- Despeses d’anul·lació en circuits que inclouen viatges en avió, vaixell o trens AVE:

 • Entre 90 i 45 dies abans de la sortida del viatge: Es produeix la pèrdua de la bestreta o paga i senyal demanada per la reserva.
 • Entre 44 i 30 dies: el 50% del preu total del viatge.
 • Entre 29 i 15 dies: el 75% del preu total del viatge.
 • Entre 14 dies i la sortida: el 100% del preu total del viatge.
 • No presentació: No presentar-se a l’hora de sortida comporta la pèrdua del 100% de l’import, qualsevol que sigui la causa.
 • Important: en cap cas es possible retornar l’import dels bitllets emesos de vols, vaixells i trens AVE.

2.- Despeses d’anul·lació en els circuits d’autocar:

 • Entre 90 i 15 dies abans de la sortida del viatge: Es produeix la pèrdua de la bestreta o paga i senyal sol·licitada per la reserva.
 • Entre 14 i 7 dies: el 50% del preu total del viatge.
 • Entre 6 dies i la sortida: el 100% del preu total del viatge.
 • No presentació: No presentar-se a l’hora de sortida comporta la pèrdua del 100% de l’import, qualsevol que sigui la causa.

3.- Despeses de gestió:  Una vegada efectuada una reserva d’un viatge, qualsevol modificació, canvi o cancel·lació té unes despeses de gestió de 30 €. Recomanem contractar l’assegurança d’anul·lació per prevenir qualsevol incidència imprevista abans d’un viatge.

Contacta'ns viatgem junts!

Contacta'ns

Sandra

image description
Responsable d'Atenció als Viatgers +34 93 430 99 79 info@centroeuropeo.com Contactar