Avisos, normatives i consells pràctics

Documentació i moneda:  A tots els viatges i sortides cal portar la documentació necessària que s’indiqui als programes detallats (DNI / Passaport, no caducats). En els viatges internacionals i per raons de seguretat es recomanable portar ambdós documents i en llocs separats. En els viatges per Europa recomanem també portar la Targeta Sanitària Europea. Respecte a la moneda és aconsellable portar efectiu en euros, moneda local (si s’escau) i també alguna targeta tipus VISA o similar. Consulteu-nos si té qualsevol dubte al respecte.

Hotels i habitacions: S’intenta que tots els hotels contractats per als viatges siguin confortables i de bona qualitat. Procurem que siguin cèntrics i estiguin ben situats a les ciutats. Normalment, les habitacions reservades en els hotels són dobles (2 llits separats tipus Twin). Les persones que viatgen soles, si ho desitgen, podran ser ubicades amb altres persones del grup en similar situació. En cas de demanar una habitació individual, els hotels demanen un suplement. El nombre d’habitacions individuals per a viatges de grup és sempre limitat i per això s’han de sol·licitar en el mateix moment de fer la inscripció, i no posteriorment.

Despeses extra: En els viatges culturals del Centre Europeu NO hi han excursions facultatives, ni despeses extra imprevistes. Totes les sortides, desplaçaments i excursions en el nostre autocar son sempre incloses en el preu i per això no cal pagar cap quantitat addicional durant el viatge per aquest motiu.

Entrades i visites: Normalment les entrades a museus, monuments, castells, coves, espectacles,… i els viatges en transports públics, funiculars, trens, embarcacions, taxis,… etc son opcionals. Aquestes possibles activitats opcionals o particulars es paguen directament en el mateix lloc de visita, ja que la seva realització pot dependre de les condicions meteorològiques del dia o d’altres circumstàncies imprevisibles. En general son imports molt petits. No obstant això, en tots aquests casos sempre procurem gestionar, si es possible, descomptes especials i preus reduïts de grup.

Vestuari: Per participar en totes les activitats, excursions i viatges, cal portar sempre un vestuari adient i còmode i sobretot un calçat adequat, esportiu i antilliscant, apropiat per viatjar i moure’s sense dificultats, tant en ciutats com en el medi natural. És important que el calçat subjecti bé el peu, evitant així possibles caigudes, torçades de turmell i accidents. És recomanable també portar paraigües o impermeable, farmaciola, etc.

Equipatge: Cada participant és responsable del seu propi equipatge, maletes i objectes personals, i per això ha de controlar i vigilar en tot moment els mateixos, especialment en les sortides i arribades als hotels, aeroports, estacions, etc. Per les excursions diàries és recomanable portar una motxilla còmoda i que quedi ben tancada, i no bosses de mà o maletins.

Climatologia: Les activitats i viatges es realitzen sempre amb els horaris indicats i segons el programa oficial previst, independentment de les condicions climatològiques dels dies anteriors o del moment de la sortida. L’experiència de molts anys ens indica que encara que en el moment de la sortida a Barcelona plogui o les condicions meteorològiques siguin adverses, aquestes poden ser totalment diferents en el lloc de visita. I en el supòsit que aquestes condicions no milloressin, sempre es recorre a activitats alternatives.

Activitats en el medi natural: Per participar en les activitats que es desenvolupin en el medi natural, com caminades, passejades, rutes de senderisme i muntanya, etc cal seguir les indicacions detallades al full “Caminades: Suggeriments i Advertiments”. El no llegir-lo o el desconeixement de la seva existència, no eximeix el participant de la seva responsabilitat. Quan un viatge es desenvolupa majoritàriament en paratges naturals i zones de muntanya, hi ha la possibilitat que durant la seva evolució puguin esdevenir modificacions o canvis dels itineraris  per causes imprevisibles, com podria ser una situació meteorològica desfavorable o altres circumstàncies alienes a l’organització. Aquestes modificacions es realitzarien sempre en benefici de la seguretat i benestar de tots els participants.

Autocars i seients: Els autocars que utilitzem en les excursions i viatges són confortables i moderns i disposen d’aire condicionat, música ambient, vídeo, etc. Són conduïts per xofers habituals, experts i de confiança. No es reserven seients concrets en els autocars, per tal que cada participant pugui situar-se lliurement amb els seus amics o coneguts. Cada persona selecciona el seu seient, a mida que per ordre d’arribada, puja al vehicle. Les places es mantenen fixes durant tot el viatge, excepte acord mutu entre els passatgers. A l’interior dels autocars no es permet fumar ni menjar. L’ús del cinturó de seguretat és obligatori.

Normes de conducta i seguretat: És molt important complir amb tots els horaris i normatives establertes pels Professors i Guies en les diverses activitats, excursions i viatges. Per respecte als altres participants del grup, els participants han d’observar una estricta puntualitat en els horaris. L’organització es reserva el dret d’admissió en les activitats i viatges i pot excloure de l’assistència a una activitat determinada, o donar de baixa d’una excursió o viatge a aquella persona que incompleixi les normes de seguretat, porti un calçat o vestuari inadequat o perillós per a la zona que es visita, o que per la seva actitud, conducta, o estat físic pugui perjudicar o alterar el desenvolupament de les activitats i la convivència entre els assistents. La infracció dels deures normals de convivència en un grup, faculta a l’organització per resoldre i anul·lar el contracte d’un viatge combinat, o bé donar de baixa com a associat al participant. Els viatges, excursions i sortides no són adequades ni estàn preparades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) o que per la seva situació personal necessitin una atenció individualitzada.

Notes: Els organitzadors es reserven la possibilitat de modificar els horaris, visites i itineraris si alguna causa excepcional, meteorològica, de seguretat o de força major ho justifica, i sempre en benefici del benestar i la seguretat dels participants. Els viatges i excursions es realitzaran amb un mínim de 20 inscrits. La no utilització per part d’algun participant d’algun servei, activitat, visita o mitjà de transport inclòs en el preu d’una excursió o viatge, no dóna dret a cap devolució. Aquestes normes han estat editades en data 1 març 2018 i anul·len a les anteriors.