Avisos i Normatives


Documentació i moneda:  A tots els viatges, excursions i sortides cal portar la documentació necessària (DNI / Passaport, no caducats). En els viatges internacionals i per raons de seguretat es recomanable portar ambdós documents i en llocs separats. En els viatges per Europa recomanem també portar la Targeta Sanitària Europea. Respecte a la moneda és aconsellable portar efectiu en euros, moneda local (si s’escau) i també alguna targeta tipus VISA o similar.


Hotels i habitacions: S’intenta que tots els hotels contractats siguin confortables, cèntrics i de bona qualitat. Normalment, les habitacions són dobles (2 llits separats tipus Twin o un llit gran). Les persones que viatgen soles, si ho desitgen, podran ser ubicades amb altres persones del grup en similar situació. En cas de demanar una habitació individual, els hotels demanen un suplement. El nombre d’habitacions individuals és limitat i per això s’han de sol·licitar en el moment de fer la inscripció, i no posteriorment.


Despeses extra: En els viatges culturals del Centre Europeu NO hi han excursions facultatives, ni despeses imprevistes. Totes les sortides i excursions en el nostre autocar son sempre incloses en el preu i per això no cal pagar cap quantitat addicional durant el viatge per aquest motiu. Normalment les entrades a museus, monuments, castells, coves, espectacles, … i els viatges en transports públics, funiculars, trens, embarcacions, vaixells, taxis, … etc son opcionals. Aquestes possibles activitats opcionals o particulars es paguen directament en el mateix lloc de visita. En general son imports molt petits. No obstant això, en tots aquests casos sempre procurem gestionar, si es possible, descomptes i preus reduïts de grup.


Vestuari i equipatge: Per participar en totes les activitats i viatges, cal portar sempre un vestuari còmode i adient, i sobretot un calçat antilliscant, esportiu o de muntanya, apropiat per viatjar i moure’s sense dificultats, tant en ciutats com en el medi natural. Es recomana que subjecti be el peu i el turmell per evitar possibles accidents, com caigudes i relliscades en paviments inestables, irregulars o humits. És recomanable també portar paraigües o impermeable, protecció solar, farmaciola, … etc. Cada participant és responsable del seu propi equipatge i objectes personals, i per això ha de controlar i vigilar en tot moment els mateixos, especialment en les sortides i arribades als hotels, aeroports, etc. Per les excursions diàries és recomanable portar una motxilla còmoda i no bosses de mà o maletins.


Climatologia: Les activitats i viatges es realitzen sempre amb els horaris indicats i segons el programa oficial previst, independentment de les condicions climatològiques dels dies anteriors o del moment de la sortida. L’experiència de molts anys ens indica que encara que en el moment de la sortida a Barcelona plogui o les condicions meteorològiques siguin adverses, aquestes poden ser totalment diferents en el lloc de visita. I en el supòsit que aquestes condicions no milloressin, sempre es recorre a activitats alternatives.


Autocars i seients: Els autocars que utilitzem en les excursions i viatges són confortables i moderns i disposen d’aire condicionat, música ambient, vídeo, etc. Són conduïts per xofers habituals, experts i de confiança. No es reserven seients concrets en els autocars, per tal que cada participant pugui situar-se lliurement amb els seus amics o coneguts. Cada persona selecciona el seu seient, a mida que per ordre d’arribada, puja al vehicle. Les places es mantenen fixes durant tot el viatge, excepte acord mutu entre els passatgers. A l’interior dels autocars no es permet fumar ni menjar. L’ús del cinturó de seguretat és obligatori.


Normes de conducta i seguretat: És molt important complir amb tots els horaris i normatives establertes pels Professors i Guies en les diverses activitats. Per respecte als altres participants del grup, els participants han d’observar una estricta puntualitat. L’organització es reserva el dret d’admissió en les activitats i viatges i pot excloure de l’assistència a una activitat determinada, o donar de baixa d’una excursió o viatge a aquella persona que incompleixi les normes de seguretat, porti un calçat o vestuari inadequat o perillós per a la zona que es visita, o que per la seva actitud, conducta, o estat físic pugui perjudicar el desenvolupament de les activitats i la convivència entre els assistents. Les activitats no són adequades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) o que per la seva situació personal necessitin una atenció individualitzada. La no utilització per part d’algun participant d’algun servei o mitjà de transport inclòs en el preu d’una excursió o viatge, no dóna dret a cap devolució. Els viatges i excursions es realitzaran amb un mínim de 20 inscrits.

Important: Els organitzadors es reserven la possibilitat de modificar els horaris, visites i itineraris si alguna causa excepcional, meteorològica, de seguretat o de força major ho justifica, i sempre en benefici del benestar i la seguretat dels participants. Els organitzadors no poden fer-se càrrec de les incidències i despeses econòmiques originades durant els viatges i sortides per motius de força major, per circumstàncies alienes a l’organització o per causes meteorològiques, desastres naturals, epidèmies, pandèmies, problemes sanitaris, vagues, conflictes socials o polítics, manifestacions, aldarulls, avaries, retards, incidències en carreteres, mitjans de transport i aeroports o en altres serveis contractats públics o privats.  La inscripció implica la plena acceptació de tots els apartats d’aquest fullet. Aquestes normes han estat editades en data 1 de gener 2021 i anul·len a les anteriors. 

VIATJAR AMB CERTIFICAT COVID EUROPEU DIGITAL

El Centre Europeu ha dissenyat una estratègia de seguretat de “grups bombolla de persones vacunades” seguint les recomanacions de la Generalitat. Per això caldrà estar vacunat amb la pauta completa, i tenir el Certificat Covid Europeu digital descarregat dins l’App La Meva Salut. Hem preparat un detallat document explicatiu: https://www.centroeuropeo.com/certificat-covid-europeu

El participant és l’últim responsable de dur vigent aquest certificat europeu digital en tot moment del viatge. En cap cas l’agència organitzadora és responsable dels possibles retards, quarantenes, repatriacions i/o similars imposades per les autoritats en cas de no presentació del Certificat, i no és en cap cas responsable dels possibles costos tals com repatriació, quarantena en hotel, dietes, etc… associats.

NOTA: Recomanem contractar l’assegurança opcional de cancel·lació per prevenir qualsevol incidència abans d’un viatge.