Enfoc Cultural i Educatiu

Els Viatges Culturals són organitzats pel Centre Europeu d’Estudis Internacionals de Barcelona. Es tracta d’una entitat educativa i cultural privada, fundada el 1977, que té per objecte el foment cultural, mitjançant activitats, cicles i cursets per divulgar el coneixement de l’art, la història, el patrimoni i els aspectes de la natura i geografia del nostre País i d’Europa. El Centre Europeu no té cap mena de finalitat política ni religiosa.

 

L’enfocament, el tipus de visites i les excursions que es realitzen són diferents dels clàssics viatges turístics, ja que els objectius són culturals i educatius. S’intenta que amb un programa interessant, variat i atractiu dissenyat per Professors i Guies Experts, els participants coneguin en profunditat, els aspectes geogràfics, artístics i històrics dels territoris europeus que es visiten.

 

A més abans d’efectuar els viatges i sortides, s’organitzen reunions, cursets i projeccions audiovisuals, sobre temes d’art, història i geografia per donar a conèixer de forma divulgativa els aspectes més rellevants que es visitaran.